Ghapro - Documentatie

Voor het onderwijs

middelbare school

BEZOEK

We krijgen vaak de vraag van leerlingen uit het middelbaar onderwijs om een bezoek te brengen aan Ghapro omdat ze vragen hebben over prostitutie. Bovendien willen de leerlingen dit bezoek liefst combineren met een interview met een sekswerker. Hoewel we begrijpen waarom deze leerlingen met een sekswerker willen praten, kunnen we echter niet ingaan op deze verzoeken.

We vinden het zeker een goede zaak dat er over prostitutie gesproken wordt binnen de klaslokalen, maar we vragen ons toch af of een bezoek aan het Schipperskwartier daar veel kan toe bijdragen? Uit ervaring weten wij immers dat de sekswerkers het niet op prijs stellen als mensen hen geregeld komen interviewen of fotograferen. Ook hun klanten worden liever niet op film vastgelegd. Hou daar zeker rekening mee als je toch op ontdekkingstocht trekt door het schipperskwartier!

Als je toch graag een werkstuk wil maken over prostitutie, dan kan je erg nuttige informatie in boeken, films of documentaires vinden. We geven je alvast enkele boekentips: